Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Slogan

De verschillende disciplines

 (pop-up)
To give you an idea of ​​who you can meet in the home and care center, we have summarized all employees.

Directie

The management is responsible for the day-to-day management of the organization. The core of the responsibilities lies in implementing and operationalizing the policy plan that was established together with the Board of Directors. This strategy aims to grow into a leading organization for elderly care. The Executive Board empowers 125 employees with respect and attention to their autonomy and their own task package. The management is also responsible for the sound financial policy of the organization. In addition to operational responsibilities, the board of directors further develops communication policy to families, associations, partner organizations, municipalities, government, etc.

Hoofd bewonerszorg

Het hoofd bewonerszorg is verantwoordelijk voor de uitwerking, coördinatie en opvolging van het beleid over de zorg voor onze bewoners, om een kwaliteitsvol woon- en zorgklimaat te realiseren voor elke bewoner.

Afdelingsco÷rdinator

De afdelingscoördinator (ac) in ons woon- en zorgcentrum is steeds een verpleegkundige. Deze ac staat aan het hoofd van een afdeling. Hij/zij is op de eerste plaats leider en voorlever voor zijn/haar vertrouwde team. Vanuit de taakomschrijving bewaakt hij/zij het leven van de bewoners en het werk van de teamleden op zijn/haar afdeling. Hij/zij begeleidt de praktische vorming op het werkveld en is de brug naar de families. 

Verpleegkundige

De verpleegkundige is de deskundige in de integrale zorgverlening aan de verzorgingsbehoevende oudere. Hij/zij streeft ernaar een algemeen welzijnsgevoel bij de ouderen te bereiken. Hij/ zij tracht voor de bewoners een volwaardig (thuis)vervangend milieu te creëren waar optimale hulp, aandacht, verzorging en (stervens)begeleiding gekoppeld kunnen worden aan een zo comfortabel mogelijk wonen in het woon- en zorgcentrum. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het klaarzetten en toedienen van de medicatie. Hij/zij legt contact met de arts, overlegt en voert zijn/haar instructies uit. HIj/zij neemt ook de administratieve taken hieromtrent op zich.  

Zorgkundige

De gekwalificeerde zorgkundige is iemand die integrale, niet-verpleegkundige zorgverlening geeft aan de verzorgingsbehoevende oudere. Deze zorgverlening houdt o.a. in: verzorgen van het ochtend- en avondtoilet, algemene orde van de kamers (bedlinnen, kleding, ...), maaltijdbegeleiding, dagelijkse briefing met verpleging, verplaatsen van bewoners en nog zoveel meer. De zorgkundige streeft tijdens deze zorgverlening steeds naar een algemeen welzijnsgevoel bij de oudere.  

Kinesist

De kinesist heeft als opdracht alle fysiotherapeutische mogelijkheden optimaal te benutten teneinde een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken in het welzijn of het genezingsproces van onze bewoners. Ze is ook intens bezig met het plannen, opzetten, evalueren en bijsturen van een efficiënt beleid inzake het hanteren en verplaatsen van bewoners, maar evenzeer m.b.t. het lig- en zitcomfort van onze bewoners. Ze zorgt samen met haar collega's verpleegkundigen, zorgkundigen en ergotherapeuten voor het meest optimale lig- en zitcomfort van de zwaar hulpbehoevende bewoners. Allerlei technieken worden toegepast door deze medewerkers alsook aangepast lig- en zitmateriaal zoals speciale kussens, oplegmatrassen, aangepaste zetels e.a. wordt aangeboden aan onze bewoners.  De kinesist werkt steeds in opdracht van de huisarts.

Ergotherapeut

De ergotherapeut heeft als opdracht de zorgbehoevende bewoners alle kansen te geven om hun psychische, fysische en sociale mogelijkheden te vergroten of te behouden en te gebruiken. Hierdoor wordt een optimaal functioneren, comfort en kwaliteitsverbetering van het leven in het woon- en zorgcentrum nagestreefd. Dit tracht ze te doen via bv. geheugentraining, activiteiten van het dagelijks leven (ADL), bewegingstherapie, individuele therapie, enz. Bij bewoners waarbij de zelfzorgtekorten niet meer op te heffen zijn, heeft de ergotherapeut de opdracht de ontbrekende zelfzorgactiviteiten over te nemen door middel van een complex aantal maatregelen, voorzieningen (bv. hulpmiddelen) en handelingen (bv. PDL, snoezelen, relaxatiebaden, enz.) Ook is de ergotherapeut hier in het woon- en zorgcentrum verantwoordelijk voor de maaltijdbegeleiding.

Muziektherapeut

Iedereen, van jong tot oud, reageert op muziek. Muziek raakt het wezen van de mens, het kan ons raken in ons gevoel. Muziek is niet zomaar een auditieve zintuiglijke prikkel, muziek is méér. Muziek kan herinneringen oproepen, kan emoties en gevoelens losmaken, kan tot de verbeelding spreken, kan ons in andere sferen brengen. Muziek kan ons tot rust brengen of juist activeren. We kunnen muziek ervaren als uitdrukking van schoonheid, of als uitdrukking van troost. Daarom wordt in het woon- en zorgcentrum O.L.Vrouw van Lourdes veel belang gehecht aan muziek en wordt het therapeutisch gebruikt door de muziektherapeute. De muziektherapeute werkt nauw samen met de animatie en de ergotherapeuten en geeft zowel in groep als individueel therapie.

Animator

Vanuit de persoonlijke aandacht voor de individuele en familiale psychosociale aangelegenheden, wordt door de animatrice een persoonlijke en groepsgerichte begeleiding en zinvolle dagbesteding aangeboden. Dit leidt naar optimale zelfredzaamheid en behoud van de elementaire menselijke waardigheid en levenskwaliteit in alle omstandigheden. Een greep uit het aanbod: turnen en zitdansen, quizzen, mannenclub, kookactiviteiten, knutselen omtrent een bepaald thema zoals de jaarlijkse kerstmarkt, voorbereiden en coördineren van de bewonersraad, contacten met vrijwilligerswerking, optredens, enz. Voor verschillende namiddagactiviteiten werkt de animatrice nauw samen met de ergotherapeuten en muziektherapeute.

Administratie en onthaal

Aan het onthaal kan u terecht met kleine praktische vragen. Zij zorgt ook voor de telefonie en de algemene administratie in het huis. Loonadministratie en facturatie wordt door de administratief bediende uitgevoerd. Voor vragen over de verblijfsfacturatie van de bewoner kan u steeds via het onthaal bij hen terecht.

Psycholoog

Niet alleen de fysieke gezondheid van de bewoners is van belang maar evenzeer de psychische gezondheid. Ouderen zijn om verschillende redenen een kwetsbare groep. Ze krijgen te maken met verliezen, vereenzaming, fysieke klachten die vaak ook mentale gevolgen hebben. Ondanks dat er al heel wat verschillende competenties in huis zijn, hebben deze mensen niet die psychotherapeutische vaardigheden om onze bewoners met psychische problemen op de meest gepaste wijze te begeleiden. Een korte tijd geleden werd dan ook een psychologe aangeworven. Ondersteuning of individuele psychologische begeleiding tijdens de eerste weken van de opname, tijdens het verblijf, diagnostiek met een bijhorend behandelingsplan, ondersteuning van het verwerkingsproces van familieleden, medewerkers aanleren hoe ze signalen van een psychologische stoornis kunnen herkennen en advies geven om hier mee om te gaan, enzovoort, is een deel van haar takenpakket. 

Medewerker onderhoud en logistiek

De medewerker van onderhoud en logistiek is verantwoordelijk voor het schoonmaken, onderhouden en de netheid van de ruimtes binnen het woon- en zorgcentrum. Hij/zij verleent eveneens steun aan de andere hulpverleners door activiteiten uit te voeren waarvoor geen kwalificatie als verpleegkundige of zorgkundige vereist is. Het betreft vooral huishoudelijke taken, hotelactiviteiten en onderhoud van materialen.

Kapster

De kapster heeft als opdracht een zo comfortabel en aangenaam mogelijk eigenwaardegevoel bij de bewoners te creëren door een optimale en deskundige hoofdhaar- en baardverzorging toe te passen. De bewoners gaan op eigen vraag of op vraag van de familie naar de kapper, al dan niet in een roulement.

Pedicure

De pedicure heeft als opdracht bij te dragen tot een verhoogde mobiliteit van de bewoners door preventieve en curatieve voetverzorging toe te passen. De pedicure komt op vraag van de bewoner zelf of op vraag van zijn/haar familie.

Keukenpersoneel

Het woon- en zorgcentrum O.L.Vrouw van Lourdes kiest ervoor om een eigen centrale keuken te behouden. Veel woon- en zorgcentra kiezen er tegenwoordig voor om de maaltijden af te nemen van een cateringbedrijf. Het keukenpersoneel streeft ernaar een lekkere, gezonde en afwisselende maaltijd te bereiden. Hierbij wordt grote aandacht gegeven voor specifieke gezondheidseisen van de bewoners zoals bv. gemalen of gemixte voeding, vervangvoeding, enz. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met noden, wensen en gewoontes van de bewoners. En dit alles onder begeleiding van het diensthoofd van de keuken.

Technieker

De technieker is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de gebouwen, bijhorende installaties en materialen. Ook de reparaties aan de gebouwen, toestellen en infrastructuur behoren tot zijn verantwoordelijkheid. Hij staat ook in voor de praktische voorbereidingen bij animatieve activiteiten opdat deze op technisch vlak een goed verloop zouden kennen.

Vrijwilliger

Het realiseren van menslievende zorg vergt de inzet van heel veel mensen. Naast een omvangrijk netwerk van zorgprofessionals zoals hierboven beschreven, staan ook een 20-tal vrijwilligers paraat om hun steentje bij te dragen. Deze helpende handen maken een groot verschil en stellen hun tijd belangeloos beschikbaar voor aanvullende zorg.
Bijvoorbeeld:
  • het begeleiden naar en tijdens ontspanningsactiviteiten
  • de bibliotheek beheren
  • begeleiden van bewoners tijdens de maaltijden
  • het assisteren bij creatieve activiteiten
  • het onderhouden van het park
  • het openhouden van de cafetaria
  • wandelen
  • het herstellen van kleding van onze bewoner
concept & design by M-iT