Vacature Technisch- en preventie adviseur

13/02/2023

Functieomschrijving

 

vzw Solidum Groep Woonzorgcentra.is een samenwerking tussen 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. Blijven groeien om iedere bewoner een aangenaam verblijf te creëren,dat is ons doel.

Om haar woonzorgcentra verder modern-technisch en kostenefficiënt uit te bouwen is de groep Solidum op zoek naar een Technisch- en Preventieadviseur.

Je biedt ondersteuning aan de directies van de woonzorgcentra van de groep Solidum op het vlak van de technische dossiers en je werkt o.a. aan:

 • de jaarlijkse investeringsbegroting door het opstellen van ramingen voor verbouwingsprojecten,
 • herstellingen en vernieuwing van installaties en apparatuur;
 • de exploitatiebegroting door het opvolgen van de prijsevoluties en prognoses van energieaankopen; energiebesparende maatregelen door o.a. relighting, optimale sturing van de HVAC-installatie d.m.v. het centrale gebouwbeheerssysteem, opwekking van groene energie, enz…;
 • documentbeheer van o.a. de technische asbuilt dossiers en de autocad-plannen;
 • leverings-, aannemings- en onderhoudscontracten waarbij kwaliteit, veiligheid en kostenefficiëntie centraal staan;
 • de uitwerking van de weerhouden projecten, opvolging, oplevering en ingebruikname.

Als preventieadviseur ondersteun je de directies op het vlak van veiligheidsaspecten voor de medewerkers en bezoekers binnen de 7 welzijnsdomeinen zoals beschreven in de Codex Welzijn op het Werk. Je werkt hiervoor nauw samen met de preventieadviseurs niveau III van de WZC zelf en de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie.

 

 

Profiel

Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een technische richting (o.a. industrieel ingenieur in bouwkunde, elektriciteit, mechanica of Industriële Wetenschappen ) en je hebt minimum 3j relevante beroepservaring. Ervaring en affiniteit met de zorgsector is een troef.
Bij voorkeur beschik je over een diploma Preventieadviseur niveau II of je bent bereid om tijdens het eerste jaar van jouw tewerkstelling deze opleiding succesvol af te ronden.
Je beschikt over een ruime kennis over en hebt ervaring in facilitymanagement, investeringsprojecten, duurzaamheid, energiebesparende maatregelen, edm.
Je bent analytisch sterk en werkt projectmatig en resultaatgericht.
Je neemt initiatief en bent een communicatieve bruggenbouwer.
Je werkt proactief, komt met vernieuwende oplossingen en voorstellen.
Je hebt een goede kennis van MS Office en autocad, brandpreventie, elektrische en HVAC-installaties.
Je hebt een zeer goede kennis van het NL (dit is de taal op de werkvloer).

Jobgerelateerde competenties

 • Controleren of veiligheids- en exploitatievoorschriften en -procedures nageleefd worden (verkeerscirculatie, signalisatie, ...)
 • De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, ...)
 • Projecten, plannen, programma?s van aanpassingswerken en onderhoud uitwerken of aanbevelen (planning, technische studies, ...)
 • De exploitatiebehoeften en –vereisten evalueren (aanpassingen, renovaties, aankopen) en technisch-economische oplossingen bepalen
 • Leveranciers of dienstverleners selecteren
  Onderhandelen over contractvoorwaarden
  De geleverde diensten of producten controleren
 • Een project leiden
 • Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties, werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, ...)
 • Domein: Gebouwen
 • De exploitatiestrategie van de infrastructuur en herzieningen hieraan (helpen) vastleggen
 • Schade analyseren (beschadigingen, weersomstandigheden, ...) en de gepaste acties ondernemen
 • Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren en technisch bijstaan
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • Contracten met onderaannemers of leveranciers opvolgen en coördineren (verlengingen, nieuwe contracten, vervaldata, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Digitaal denken
 • Diversiteit
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Een voltijdse contract van onbepaalde duur met een marktconforme IFIC-verloning volgens ervaring, aangevuld met

 • een elektrische bedrijfswagen,
 • maaltijdcheques,
 • een groepsverzekering,
 • een gratis hospitalisatieverzekering,
 • laptop,
 • smartphone, 24 verlofdagen (aangevuld met dagen arbeidsduurvermindering volgens sector CAO).

Plaats tewerkstelling

SOLIDUM woonzorgsamenwerking
BELLESTRAAT 3 1790 AFFLIGEM
 

Vereiste studies

 • Prof. bach. Bouw
 • Prof. bach. elektrotechniek
 • Prof. bach. Elektromechanica: Elektromechanica
 • Master Industriële wetenschappen: Bouwkunde
 • Master Industriële wetenschappen: Elektrotechniek
 • Master Industriële wetenschappen: Elektromechanica

Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contact: Dhr. Frank Decorte

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 5 maart 2023

Solliciteer voor deze functie

ondersteund door