!! Onze nieuwe assistentiewoningen krijgen stilaan vorm, meer informatie vind je hier !!

Welkom!

Het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes is centraal gelegen in het pittoreske dorp Erps-Kwerps. Sinds 2016 werd een volledig vernieuwde infrastructuur gerealiseerd, die modern en strak oogt. Het centrum biedt 154 woongelegenheden aan waarvan 124 voor zwaar zorgenbehoevende bewoners. Er zijn verschillende types van kamers: een standaard eenpersoonskamer, een kamer met tuindeur, een kamer met prive terras, een grote eenpersoonskamer en een tweepersoonskamer.

Een brasserie met zonneterras brengt u aangename ontspanning. Het park aan de achterzijde met wandelpaden, vijvers en idyllische plekjes bezorgen u de sfeer van vroeger. Het oude rusthuisgebouw dat dateert van 1830 en bijgevolg een belangrijke historische waarde heeft wordt in 2020-2021 verbouwd tot een service residentie met 45 woningen en een dagverzorgingscentrum voor 15 cliënten. Een verblijf bij ons zal u aangenaam verrassen.

Gastvrijheid en hartelijkheid gaan hand in hand.

 

213
Verblijfplaatsen
128
Medewerkers
44
Assistentiewoningen
6
Woongelegenheden
Kortverblijf
15
Verblijfseenheden
Dagverzorgingscentrum
 

Zorgaanbod

Rust- en verzorgingstehuis

In deze setting wordt intensieve zorg aangeboden aan bijzondere doelgroepen. Het gaat om doelgroepen waarvan de dagdagelijkse zorg zodanig gespecialiseerde kennis vereist, dat het niet meer mogelijk of wenselijk is deze in een gewone woonomgeving aan te bieden. Meer bepaald cliënten met somatische problematiek of cliënten met psychogeriatrische problematiek, cliënten met een gedragsproblematiek of cliënten met gecombineerde problematiek.

 

Serviceflats

Hier kunnen de mensen zelfstandig wonen maar toch met zorggaranties en in de nabijheid van zorginfrastructuur.

 

Centrum voor Kortverblijf

Er is nood aan een tijdelijke verblijfssituatie voor mensen die specialistische zorg behoeven. We denken dat voor de kortdurende verblijfsfuncties zoals reactivering en revalidatie, poliklinische zorg, ziekenhuisverplaatste zorg alsook voor een tijdelijke ontlasting van de thuissituatie meer de wens zal bestaan om deze aan te bieden in een hotelomgeving. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen uit de regio ligt voor de hand.

 

Dagverzorgingscentrum

De doelstelling van dit centrum is opvang, structuur, dagbesteding en voor zover nodig, verzorging en/of verpleegkundige handelingen aanbieden aan ouderen met verzorgings- of verplegingsbehoefte met een psychogeriatrische begeleidingsbehoefte.

 

Opdrachtverklaring

Als Solidum-zorgvoorzieningen bouwen wij voort op het zorg-pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle. De fundamenten van de christelijke waarden blijven het kompas voor de warmmenselijkezorg van heden, met respect voor waardering en diversiteit en van het unieke van elke mens. Wij willen permanent verder groeien om de ons toevertrouwde ouderen met zorg- of ondersteuningsnood een aangenaam en veilige woonen leefomgeving te blijven bieden.