Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Slogan

Nieuwbouw

Het woon- en zorgcentrum O.L.Vrouw van Lourdes is volop in beweging. De huisvesting werd volledig vernieuwd. Het monumentale hoekgebouw wordt echter niet afgebroken maar gerestaureerd. Het is een uniek woonconcept door de combinatie van diverse doelgroepen en woonvormen binnen een woonzorgcomplex voor ouderen. Met name de kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen binnen het hele complex is bijzonder. Een huiselijk leefklimaat staat voorop, waarbij meer mogelijkheden en meer tijd beschikbaar zijn voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Alle bewoners beschikken over een ruime zit-/slaapkamer, een sanitaire ruimte met douche. Elke leefgroep beschikt over gezellig ingerichte huiskamers met een open keuken, een rolstoeltoegankelijke badkamer en bovendien, veel faciliteiten die ook in het dagelijkse leven te vinden zijn. Zoals een gezellig grand-café met terras, restaurant, kapsalon en beautysalon, bibliotheek, ruimtes voor ontspanning en muziektherapie, heerlijke binnentuinen. Kortom, een woonsituatie die zoveel mogelijk lijkt op thuis en waarin bewoners en cliënten aan dagbehandeling zich hopelijk ook snel thuis zullen voelen. Het nieuwe complex heeft ook zeer moderne gebouwinstallaties zoals een klimaatregeling, een geavanceerd tillift-, dwaaldetectie- en verpleegoproepsysteem, internetaansluitingen, enz. 

In het nieuwe woon- en zorgcentrum zijn volgende woonvormen en diensten voorzien:

  • 144 kamers voor residenten waarvan 72 voor dementerenden
In deze setting wordt intensieve zorg aangeboden aan bijzondere doelgroepen. Het gaat om doelgroepen waarvan de dagdagelijkse zorg zodanig gespecialiseerde kennis vereist, dat het niet meer mogelijk of wenselijk is deze in een gewone woonomgeving aan te bieden. Meer bepaald cliënten met somatische problematiek of cliënten met psychogeriatrische problematiek, cliënten met een gedragsproblematiek of cliënten met gecombineerde problematiek.
  • Een centrum voor kortverblijf met 6 woongelegenheden
Er is nood aan een tijdelijke verblijfssituatie voor mensen die specialistische zorg behoeven. We denken dat voor de kortdurende verblijfsfuncties zoals reactivering en revalidatie, poliklinische zorg, ziekenhuisverplaatste zorg alsook voor een tijdelijke ontlasting van de thuissituatie meer de wens zal bestaan om deze aan te bieden in een hotelomgeving. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen uit de regio ligt voor de hand.
  • Een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden
De doelstelling van dit centrum is opvang, structuur, dagbesteding en voor zover nodig, verzorging en/of verpleegkundige handelingen aanbieden aan ouderen met verzorgings- of verplegingsbehoefte met een psychogeriatrische begeleidingsbehoefte.
  • In een latere fase een serviceflatgebouw met 44 appartementen
Hier kunnen de mensen zelfstandig wonen maar toch met zorggaranties en in de nabijheid van zorginfrastructuur.
 (pop-up)

Fasering

 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
concept & design by M-iT