Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Slogan

Nieuwbouw

The living and care center of OL van Lourdes is in full swing. The accommodation was completely renewed. However, the monumental corner building is not broken down but restored. It is a unique residential concept through the combination of various target groups and living forms within a residential care complex for the elderly. In particular, the small-scale residence for demented elderly people throughout the complex is special. A home-based living environment is at the forefront, offering more opportunities and more time for personal attention and guidance. All residents have a spacious sitting / bedroom, a sanitary area with shower. Each living area features cozy furnished living rooms with an open kitchen, a wheelchair accessible bathroom and, moreover, many facilities that can be found in daily life. Like a cozy grand café with terrace, restaurant, hair salon and beauty salon, library, relaxation areas and music therapy, lovely courtyards. In short, a living situation that resembles home as much as possible, and hopefully residents and clients will also feel at home soon. The new complex also has very modern building facilities such as climate control, advanced lifting, sleep detection and nursing system, internet connections, etc. 

In het nieuwe woon- en zorgcentrum zijn volgende woonvormen en diensten voorzien:

  • 144 kamers voor residenten waarvan 72 voor dementerenden
In deze setting wordt intensieve zorg aangeboden aan bijzondere doelgroepen. Het gaat om doelgroepen waarvan de dagdagelijkse zorg zodanig gespecialiseerde kennis vereist, dat het niet meer mogelijk of wenselijk is deze in een gewone woonomgeving aan te bieden. Meer bepaald cliënten met somatische problematiek of cliënten met psychogeriatrische problematiek, cliënten met een gedragsproblematiek of cliënten met gecombineerde problematiek.
  • In een latere fase een centrum voor kortverblijf met 6 woongelegenheden
Er is nood aan een tijdelijke verblijfssituatie voor mensen die specialistische zorg behoeven. We denken dat voor de kortdurende verblijfsfuncties zoals reactivering en revalidatie, poliklinische zorg, ziekenhuisverplaatste zorg alsook voor een tijdelijke ontlasting van de thuissituatie meer de wens zal bestaan om deze aan te bieden in een hotelomgeving. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen uit de regio ligt voor de hand.
  • In een latere fase een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden
De doelstelling van dit centrum is opvang, structuur, dagbesteding en voor zover nodig, verzorging en/of verpleegkundige handelingen aanbieden aan ouderen met verzorgings- of verplegingsbehoefte met een psychogeriatrische begeleidingsbehoefte.
  • In een latere fase een serviceflatgebouw met 44 appartementen
Hier kunnen de mensen zelfstandig wonen maar toch met zorggaranties en in de nabijheid van zorginfrastructuur.
 (pop-up)

Fasering

 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
 (pop-up)
concept & design by M-iT