Zorgkundige dagdienst

25/02/2020 voltijds
Functieomschrijving Je zal werken in een moderne leefomgeving waar bewonersgericht werken voorop staat. Je zal instaan voor het verzorgen van onze bewoners. Profiel U bent sociaalvoelend, geduldig en flexibel. Jobgerelateerde competenties Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan Proper linnen ontvangen en verdelen Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren Opvolggegevens van de activiteiten registreren Informatie met het team uitwisselen De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren Persoonsgebonden competenties Samenwerken als hecht team Omgaan met stress Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) Zin voor nauwkeurigheid hebben Aanbod De verloning gebeurt volgens het geldende barema, aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. Weekendwerk hoort erbij. Vereiste studies TSO 3de graad: Studiegebied Personenzorg Werkervaring Niet van belang Talenkennis Nederlands (zeer goed) Contract Vaste Job Contract van onbepaalde duur Voltijds Dagwerk Weekend   Solliciteren met CV Motivatiebrief toevoegen
Ga naar vacature

Verpleegkundig kwaliteitsmedewerker

25/02/2020 deeltijds
Functieomschrijving Als kwaliteitsmedewerker ben je bevoegd voor de implementatie, de evaluatie en het bijsturen van de kwaliteitszorg binnen ons woonzorgcentrum. Je ondersteunt de taken van de kwaliteitscoördinator door het afwerken van de administratie met betrekking tot kwaliteitszorg: ontwerpen van werkvoorschriften en procedures. Je leidt werkgroepen en maakt deel uit van het interne kwaliteitsteam. Je bent aanwezig op de werkvloer en ondersteunt de afdelingen met verpleekundige taken. Uren zijn overeen te komen. Profiel Je hebt zeer goede kennis van informatica toepassingen Je bezit over de vaardigheid om vlot teksten te schrijven Je verleent actieve medewerking aan de uitbouw van de kwaliteitszorg Je neemt initiatief en je hebt zin voor creativiteit Je bent bereid tot vorming en bijscholing Je bezit een multidisciplinair en interdisciplinair samenwerkingsvermogen Je bent geduldig, stressbestendig en flexibel Je hebt een optimaal observatie- en rapporteringvermogen Je kan planmatig werken Jobgerelateerde competenties Activiteiten: Ouderenzorg Persoonsgebonden competenties Zelfstandig werken Contactvaardig zijn Omgaan met stress Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) Creatief denken (Inventiviteit) Zin voor nauwkeurigheid hebben Aanbod Verloning volgens het geldende IFIC-barema. Maaltijdcheques, uitgebreide hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Vereiste studies Prof. bach. Verpleegkunde Werkervaring Minstens 2 jaar ervaring Talenkennis Nederlands (zeer goed) Contract Vaste Job Contract van onbepaalde duur Deeltijds - 30 uren per week, te presteren in 4 dagen Dagwerk   Solliciteren met CV Motivatiebrief toevoegen
Ga naar vacature

Poetshulp & maaltijdbegeleiding

25/02/2020 voltijds
Functieomschrijving Wij zoeken een enthousiaste medewerker om ons team te versterken. U zorgt voor het onderhoud van de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes. U biedt ondersteuning bij de maaltijdverdeling. Voltijds of deeltijds   Profiel U hebt zin voor stiptheid en netheid. U bent flexibel. Jobgerelateerde competenties Voor de eet- en drankbedeling van personen met een zorgbehoefte instaan (maaltijdborden aannemen, aanpassen, verdelen, bedienen, ...) De inhoud van de schoonmaakkar controleren De schoonmaakproducten klaarmaken De kamers en de sanitaire voorzieningen schoonmaken, ontsmetten en opruimen Persoonsgebonden competenties Zelfstandig werken Regels en afspraken nakomen Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) Aanbod U werkt in een moderne leefomgeving. Extra-legale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering. Vereiste studies Geen specifieke studievereisten Werkervaring Geen ervaring Talenkennis Nederlands (zeer goed) Contract Vaste Job Contract van onbepaalde duur Voltijds Dagwerk   Solliciteren met CV Motivatiebrief toevoegen
Ga naar vacature

Hoofd Poetsdienst

04/01/2020 voltijds
Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een coördinator voor het huishoudelijk departement. Je staat in voor de dagdagelijkse planning van de taken van jouw medewerkers, de begeleiding, het toezicht op de uitvoering en het mee uitvoeren van de opdrachten van de poetsdienst en het maaltijdgebeuren zodat de dienstverlening efficiënt verloopt. Je garandeert de orde, netheid en hygiëne van het woonzorgcentrum. Profiel Je lost de diverse personeelsgerelateerde problemen van de dienst op (vb. conflicten, personeelsbezetting) in samenwerking met de hiërarchisch verantwoordelijke. Je organiseert de ploeg volgens de richtlijnen van het woonzorgcentrum en binnen het wettelijk kader. Je bent dus vaardig in het plannen. Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de medewerkers te begeleiden. Je bent flexibel en geduldig. Jobgerelateerde competenties Schoonmaakwerkzaamheden plannen en coördineren Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften. De schoonmaakprestaties ter plaatse controleren (kwaliteit, tijdschema, verslagen,..) De klachten verzamelen. Procedures, kwaliteitsvoorschriften en methodes uitwerken en verder ontwikkelen (schoonmaak, hygiëne, veiligheid,…) De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen Problemen vaststellen (incidenten, kwaliteit,…). Preventieve, corrigerende acties instellen of aanbevelen (organisatie, middelen, methodes,…) Persoonsgebonden competenties Omgaan met stress Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) Zin voor nauwkeurigheid hebben Contactvaardig zijn Plannen (= ordenen) Aanbod Contract voor onbepaalde duur. Uitvoerige bijscholingsmogelijkheden. Extra-legale voordelen: maaltijdscheques, uitgebreide hospitalisatieverzekering, groepsverzekering. Een deeltijdse betrekking is ook bespreekbaar, je zal dan werken in de voormiddag. Vereiste studies Geen specifieke studievereisten Werkervaring Minstens 2 jaar ervaring Talenkennis Nederlands (zeer goed) Contract Vaste job   Solliciteren met CV Motivatiebrief toevoegen
Ga naar vacature

Verpleegkundige dag & nacht

04/01/2020 voltijds
Functieomschrijving Als verpleegkundig lid van het zorgteam staat u in voor de totaalzorg van valide, semi-valide en psychisch afhankelijke senioren. Profiel U bent sociaalvoelend, geduldig en flexibel. Jobgerelateerde competenties De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag,…). De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken Activiteiten: Ouderenzorg Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie,…) Verpleegkundige zorg verlenen. Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn,…). Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand,…) Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte. Het verpleegkundig materiaal voorbereiden. De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch,…). De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren. Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materiaal behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren) De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering,…) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden. Persoonsgebonden competenties Omgaan met stress Zin voor nauwkeurigheid hebben Zelfstandig werken Contactvaardig zijn Aanbod Contract van onbepaalde duur De verloning gebeurt volgens het geldende barema, aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. Weekendwerk hoort erbij. Vereiste studies - Prof. bach. Verpleegkunde: Geriatrische verpleegkunde Werkervaring - Minstens 2 jaar ervaring Talenkennis - Nederlands (zeer goed) Contract - Vaste job – Contract van onbepaalde duur - Voltijds
Ga naar vacature
lid van  
ondersteund door