Nieuws

Update coronavirus maandag 8 november 2021

08/11/2021
Geachte bewoners, familieleden en bezoekers,
??Hof ter Brugge - afdeling in quarantaine??
De resultaten van de Covid-testen, vorige donderdag op Hof ter Brugge bij de bewoners, zijn opnieuw allemaal negatief. Dit is heel goed nieuws.
Helaas heeft 1 medewerker van het team Hof ter Brugge positief getest. Deze medewerker is uiteraard onmiddellijk in quarantaine gegaan.
Gelet op deze situatie dienen we aldus nog steeds bijzonder alert te zijn en kan er nog niet volledig overgegaan worden naar een normale werking op Hof ter Brugge.
De volgende richtlijnen zijn vanaf heden van kracht:
• Wij verwachten dat u de handen ontsmet bij het binnenkomen van het Woonzorgcentrum, bij het betreden van de afdeling alsook bij het binnen- en buitengaan van de kamer (dit geldt voor alle afdelingen);
• Het bezoek is niet meer beperkt tot 2 personen;
• Externe bezoeken worden afgeraden;
• De bewoners en de bezoekers kunnen een wandeling maken in het park;
• De bewoners kunnen hun kamer verlaten met mondmasker en kunnen contacten hebben met andere bewoners van Hof ter Brugge, weliswaar op afstand;
• Maaltijden blijven nog steeds opgediend in de kamer;
• Het bezoek draagt tijdens het volledige bezoek een chirurgisch mondmasker (dit geldt voor alle afdelingen);
• Verluchten van de kamer, raam op kiep en deur open (dit geldt voor alle afdelingen);
• Kappers- en brasseriebezoeken kunnen nog even niet plaatsvinden
Volgende week dinsdag 9 november 2021 is er een nieuwe testing gepland. Hopelijk kunnen wij u op woensdag 10 november goed nieuws brengen en kan de quarantaine worden opgeheven.
Afgelopen vrijdag werden wij gecontacteerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid om ons te ondersteunen in ons beleid inzake besmettingen van het coronavirus en de bijhorende testing.
Het Agentschap heeft bevestigd dat al onze maatregelen volledig voldoen aan hun verwachtingen en hebben ons gecomplimenteerd voor de aanhoudende inzet van onze medewerkers.
Covid Safe Ticket
Sinds kort hebben de Woonzorgcentra de mogelijkheid om de bezoekers te controleren op het Covid Safe Ticket (vaccinatiecertificaat, recent testcertificaat, herstelcertificaat). Praktisch is het voor ons niet haalbaar om iedereen te controleren (en deels, via steekproeven, is niet toegestaan volgens de richtlijnen). Maar we rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van elke bezoeker.
Graag willen we ook van iedere bewoner het Covid Safe Ticket inventariseren. Dit zal het ons gemakkelijker maken om in de toekomst bijvoorbeeld deel te nemen aan externe activiteiten (vb. seniorenfeest, …)
Daarom zouden we aan de bewoner, via de familie, willen vragen om dit te downloaden via mijnburgerprofiel.be of een papieren versie aan te vragen op het nummer: 078 78 78 50.
U mag dit certificaat nadien aan het onthaal bezorgen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus dinsdag 21 september 2021

21/09/2021

Met dit schrijven willen wij u graag informeren over het verder gebruik van het chirurgisch mondmasker en een mogelijke extra vaccinatiedosis.

Het Overlegcomité van afgelopen vrijdag heeft de epidemiologische toestand besproken.

Het dragen van een CHIRURGISCH mondmasker binnen in het gebouw tijdens het bezoek aan een van onze bewoners blijft verplicht.  Wij blijven ook aandringen om steeds uw handen te ontsmetten ter hoogte van de ingang van het Woonzorgcentrum alsook vooraleer u een afdeling betreedt en wanneer u de kamer van de bewoner binnengaat en verlaat.

De vaccinatiecampagne in België is ondertussen vergevorderd.
De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder beschermd kunnen zijn na een basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen.  In België is er beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis, om hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren.
Een aantal bewoners ontvingen reeds een uitnodiging voor deze ‘extra’ vaccinatiedosis.

Voor deze extra vaccinatie zullen wij beroep doen op onze coördinerende raadgevende arts (CRA) Dr. L. Wittevrongel.  U als familie hoeft hiervoor niets te ondernemen.  Wij bundelen alle 3de prik-uitnodigingen van onze bewoners.
Onze CRA zal contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor verdere afspraken ivm het afhalen van individuele spuiten.

Weldra zal de Interministeriële Conferentie een beslissing nemen of een derde prik voor alle bewoners van woonzorgcentra en de burgers ouder dan 85 jaar nodig is.

Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de praktische elementen, maar zodra de beslissing genomen is, zullen we jullie zo snel als mogelijk bijkomende informatie bezorgen.

Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus maandag 28 juni 2021

28/06/2021

Beste bewoners, familieleden en bezoekers

De coronacijfers dalen fors. De druk op de ziekenhuizen vermindert. Het ziet er naar uit dat we een vrij normale zomer mogen beleven.
We ontvingen ook nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
We zetten alle afspraken rond de bezoekersregeling, gebaseerd op deze richtlijnen, nog eens op een rijtje:

 • Bezoek kan enkel als u geen ziektesymptomen hebt.
 • U dient zich aan de richtlijnen inzake handhygiëne te houden (handen wassen en op een correcte manier uw handen ontsmetten).
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht gedurende de hele tijd van uw bezoek.
 • Nauwe contacten: elke bewoner kan 8 nauwe contacten (knuffelcontacten) ontvangen die gezinnen/huishoudens mogen ontvangen volgens de interfederale bepalingen waarbij fysiek contact mogelijk is.  Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen.
 • Sociale contacten: Daarnaast kan de bewoner bezoek ontvangen van sociale contacten (met respect voor de afstandsregels, de hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker).  Het aantal sociale contacten dat de bewoner kan ontvangen, is onbeperkt in aantal en die contacten kunnen onbeperkt wisselen.
 • Er kunnen nooit meer dan twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn op de kamer, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen. Deze beperking heeft te maken met de beperkte kameroppervlakte. Een goede ventilatie is heel belangrijk.
 • Vanaf donderdag 1 juli 2021 hoeft u zich niet meer te registreren aan de ingang van het woonzorgcentrum. Contactonderzoek blijft wel belangrijk; we vragen u zo snel mogelijk door te geven indien u een hoog-risico contact heeft gehad of positief bent getest.
 • Reizen: bezoekers die terugkeren uit vakantie vanuit een rode zone volgen de Federale regels inzake testing en quarantaine. Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.  Als u na uw buitenlands verblijf in quarantaine moet, spreekt het voor zich dat u gedurende die periode niet op bezoek komt.
 • Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden, volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Zie https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen. Tijdens de mogelijke quarantaineperiode kan u niet op bezoek komen.
 • Aansluitend op een eventuele quarantaineperiode volgt een periode van vier dagen “voorzichtigheid”, d.w.z. steeds een mondneusmasker dragen, afstandsregels respecteren en extra aandacht voor de basishygiënemaatregelen.
 • De brasserie is 7 dagen op 7 open. Van 14u tot 17u en dit dienstoverschrijdend. Externe bezoekers zijn vanaf 1 juli 2021 ook terug welkom.
  Een maximum van 8 personen aan 1 tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. De bestelling wordt aan tafel opgenomen en gebracht door onze vrijwillige medewerkers. Afrekenen gebeurt eveneens aan de tafel. Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels dragen de bewoners en de bezoekers een chirurgisch mondneusmasker. Het brasseriebezoek wordt beperkt tot 1 uur. Op deze wijze kunnen we meer bezoekers ontvangen. De plaatsen binnen en buiten zijn immers beperkt omwille van de afstandsregels.
 • Quarantaineregels: na een terugkeer van een thuisbezoek bij het knuffelcontact van meer dan 1 dag of na een ziekenhuisopname wordt de bewoner getest. Een kamerisolatie hoeft niet meer, behalve bij een niet-gevaccineerde bewoner tot het testresultaat er is. Bij negatief resultaat van de niet-gevaccineerde bewoner wordt hier ook de kamerisolatie opgeheven.

Een algemene voorzichtigheid door verdere aandacht te besteden aan de algemene preventie- en hygiënemaatregelen, blijft evenwel geboden.

Indien u vragen hebt , kan u steeds terecht bij onderstaande personen:

Bea Valckenaers: diensthoofd Hof ter Velde -  beavalckenaers@olvlourdes.be 
Anemone Leunis: diensthoofd Hof ter Brugge - anemoneleunis@olvlourdes.be
Tamara Opsteyn: diensthoofd Hof ter Linden - tamaraopsteyn@olvlourdes.be
Sonia Loyens: diensthoofd Hof ter Kamme - sonialoyens@olvlourdes.be
Eddy Peeters: verpleegkundig zorgadviseur - eddypeeters@olvlourdes.be
Suzanne Vergauwen: directeur bewonerszorg  - suzannevergauwen@olvlourdes.be
Martine Engelen: algemeen directeur - martineengelen@olvlourdes.be
Dr. Lore Wittevrongel: coördinerend raadgevend arts - lore.wittevrongel@gmail.com

Telefoonnummer: 02 759 70 50

Aan iedereen een fijn verlof toegewenst!

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus dinsdag 4 mei 2021

04/05/2021
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
 
U hebt het alvast in de media vernomen dat er nieuwe versoepelingen kunnen voorzien worden vanaf zaterdag 8 mei 2021 in de woonzorgcentra.
De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving is nog niet voldoende gunstig, maar lijkt zich toch stilaan te stabiliseren.
We zijn verheugd u volgende werkwijze voor te stellen waarop er meer bezoek en ontmoetingen mogelijk zijn:
1. Bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum registreert u zich aan het onthaal. U draagt een chirurgisch mondneusmasker en ontsmet uw handen.
2. KNUFFELCONTACTEN. Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben. Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen. U dient een wissel door te geven door een mail te sturen naar bezoek@olvlourdes.be. De hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker blijven behouden. Fysiek contact is mogelijk, bijvoorbeeld, het geven van een arm tijdens het wandelen. Het is bij deze personen dat de bewoner ook op thuisbezoek kan gaan. Tijdens deze bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van dit knuffelcontact ( dus, niet alle kinderen, kleinkinderen uitnodigen die elders wonen).
3. SOCIALE CONTACTEN. De bewoner kan nog meer bezoek ontvangen, met respect voor de afstandsregels en de hygiëne maatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker. Het bezoek is onbeperkt in aantal en die contacten kunnen onbeperkt wisselen. Het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd in de kamer is maximum 2, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.
4. De brasserie opent terug op zaterdag 8 mei voor de bezoekers. 7 dagen op 7. Van 14u tot 17u en dit dienstoverschrijdend.
De bestelling wordt aan tafel opgenomen en gebracht door onze vrijwillige medewerkers. Afrekenen gebeurt eveneens aan de tafel. Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels dragen de bewoners en de bezoekers een chirurgisch mondneusmasker. Het brasseriebezoek wordt beperkt tot 1 uur. Op deze wijze kunnen we meer bezoekers ontvangen. De plaatsen binnen en buiten zijn immers beperkt omwille van de afstandsregels.
5. In openlucht/tuin/park kan de bewoner 9 bezoekers ontvangen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie wat voor elke burger geldt.
6. Quarantaineregels: na een terugkeer van een thuisbezoek bij het knuffelcontact van meer dan 1 dag of na een ziekenhuisopname wordt de bewoner getest. Een kamerisolatie hoeft niet meer, behalve bij een niet gevaccineerde bewoner tot het testresultaat er is. Bij negatief resultaat van de niet gevaccineerde bewoner wordt hier ook de kamerisolatie opgeheven.
Een algemene voorzichtigheid door verdere aandacht te besteden aan de algemene preventie- en hygiënemaatregelen, blijft evenwel geboden.
 
Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus vrijdag 26 maart 2021

26/03/2021

Geachte bewoners, familieleden, bezoekers

Met het paasweekend in het vooruitzicht krijgen wij heel wat vragen over externe uitstappen naarde familie.
Gelet op de huidige onrustwekkende virologische situatie vragen wij u om bijzonder voorzichtig te zijn,  indien u toch een familiebezoek wilt plannen. 
Wij verwachten dan ook van diegene die de bewoner ontvangt dat de coronaregels, vastgelegd door de Federale regering, worden nageleefd. U mag maar 1 persoon tegelijkertijd bij u thuis uitnodigen, in dit geval, de bewoner. 
We dienen u erop te wijzen dat onze bewoners in quarantaine moeten gaan na een hoog-risicocontact (contact met persoon die besmet is).Ook al is men tweemaal gevaccineerd. Het is belangrijk dat u ons hierover zo snel mogelijk informeert om de nodige maatregelen te kunnen treffen. 
Het spreekt voor zich dat wij/u best alles doen(t) om dit te voorkomen. Zoals u weet, weegt deze isolatie erg zwaar door bij onze bewoners.

We vernemen trouwens van de collega-directies in andere huizen dat er terug besmettingen bij de gevaccineerde bewoners worden vastgesteld. De richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dienen in deze situatie nog steeds gevolgd te worden, ook al is men gevaccineerd. Deze richtlijnen betekenen een isolatieverblijf op de kamer van 14 dagen. Een besmetting bij een bewoner betekent ook een belangrijk gezondheidsrisico voor onze personeelsleden en hun familie.

Volledigheidshalve laten wij u hierbij ook weten dat het kapsalon vanaf zaterdag gesloten is en er enkel dringende pedicures worden uitgevoerd tijdens de komende 4 weken.

We herhalen ook nog even dat het dragen van een chirurgisch mondmasker nog steeds verplicht is, ook op de kamer en in de tuin.

Laten we hopen dat de strenge maatregelen, die deze week zijn afgekondigd, voldoende zullen zijn om de stijgende coronacijfers te bezweren.
Desalniettemin wensen wij u fijne paasdagen toe.

Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus vrijdag 26 februari 2021

26/02/2021

Beste bewoners, familieleden en bezoekers,

In een vorige mail kondigden wij u reeds aan dat wij graag een versoepeling zouden willen doorvoeren vanaf 1 maart omdat wij aan de voorwaarden voldoen om meer bezoek/contacten toe te laten.

Hierbij geven wij u de details:

 • Heel de week, zeven dagen op zeven kan u op bezoek komen op de kamer.
 • De uren zijn door u vrij te kiezen, u hoeft dus niet meer te reserveren.
 • Elke bewoner kan 2 bezoekers hebben op de kamer: U dient via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.bedoor te geven wie de twee bezoekers zijn of via een telefoontje naar het onthaal.
 • Deze twee bezoekers kunnen nietsamen aanwezig zijn, graag onderling afspreken.
 • Om de twee weken mogen het 2 andere bezoekers zijn.
 • De bezoeker houdt steeds het chirurgischmondmasker aan, ook in de kamer alsook in de tuin/park.
 • U dient zich te registreren op de afdeling. Een register ligt aan de verpleegpost.
 • Wandelen in de tuin/park kan met 4 personen, weliswaar op veilige afstand.  Hiermee bedoelen we: de bewoner, een vaste bezoeker en nog twee andere personen. De vaste bezoeker haalt de bewoner op zijn kamer, de twee andere personen wachten buiten.
 • De bewoner dient ook een mondmasker te dragen wanneer zij of hij de afdeling verlaat. Dus ook tijdens het wandelen in de tuin. Er kunnen aldus dan ook geen drankjes of versnaperingen worden genuttigd.
 • De bezoeker kan de bewoner mee naar huis nemen of een uitstap maken met de bewoner. Hiervoor dient u een aanvraag te doen bij het diensthoofd van de afdeling. Hier gelden de regels die vastgesteld zijn voor alle burgers. De quarantaineregels bij terugkeer worden opgeheven.
 • De raambezoeken en de brasseriebezoeken met plexiglas kunnen uiteraard nog steeds, maar op aanvraag via het e-mailadresbezoek@olvlourdes.be.

Volgende week zal ook onze brasserie terug opengaan, enkel voor de bewoners. Iedere afdeling zal dan zijn brasseriedag hebben. Hier kan dan terug, zoals voorheen, gekeuveld worden met een drankje.

Een vrijwilliger is ook al bezig om de brasserie terug aan te kleden zodanig dat de gezelligheid heel goed te voelen zal zijn.

Indien er zich een besmetting voordoet bij een bewoner, nieuwe bewoner die nog niet gevaccineerd is, of bij een personeelslid, kan er wel terug een tijdelijke, specifieke regeling worden vastgelegd.

We zijn erg opgetogen om deze versoepeling aan te kondigen en kijken samen met u mee uit naar maandag. Mogen wij u toch vragen om u strikt aan deze regels te houden, het virus is er nog steeds.

Wij wensen u een fijn weekend toe!

Met vriendelijke groeten,

De directie

Update coronavirus dinsdag 23 februari 2021

23/02/2021
Beste bezoekers en familieleden,
 
De Taskforce heeft beslist dat woonzorgcentra waar minstens 90 procent van de bewoners en 70 procent van het personeel gevaccineerd is met 2 dosissen, en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd, voorzichtig meer contacten kunnen mogelijk maken.
Wij beantwoorden hieraan en zullen dan ook vanaf maandag 1 maart een versoepeling doorvoeren.
We wachten wel nog steeds op de integrale tekst met de mogelijke maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Zodra we dit document in ons bezit hebben informeren wij u gedetailleerd.
Desalniettemin bereiden wij ons graag nu al voor.
Elke bewoner kan - in overeenstemming met de nationale richtlijnen voor alleenstaanden - twee nauwe contacten hebben.??
Kan u ons zo snel als mogelijk (voor vrijdagmiddag) deze twee namen doorgeven op volgend emailadres bezoek@olvlourdes.be of via een telefoontje naar het onthaal.
 
Met vriendelijke groeten,
De directie

Update coronavirus donderdag 18 februari 2021

18/02/2021
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
 
In de media ???? werden gisteren de eerste versoepelingen aangekondigd in de woonzorgcentra.
De Taskforce COVID-19 Zorg zal concrete richtlijnen uitschrijven.????
Woonzorgcentra waar 90 percent van de bewoners en 70 percent van het personeel gevaccineerd is met een tweede dosis en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden gebeurd is, kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen de bewoners onderling en met de bezoekers.
Wij zijn hier in huis nog geen 10 dagen na de tweede vaccinatie van het personeel (slechts 6 dagen), maar denken nu reeds na hoe en wanneer onze versoepeling kan plaatsvinden.????
????In de loop van volgende week informeren wij u wat de mogelijkheden zijn.
 
Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus woensdag 3 februari 2021

03/02/2021
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
 
We kunnen u meedelen dat de 2de vaccinatie bij de bewoners heel goed verlopen is. Er werden tijdens de laatste dagen nagenoeg geen bijwerkingen vastgesteld.
In de media kon u afgelopen weekend vernemen dat de woonzorgcentra sneltesten kunnen inzetten voor de bezoekers.
Wij hebben hier intern overleg over gehad en hebben besloten om dit niet systematisch te doen. Praktisch is dit bijzonder moeilijk te organiseren o.a. omdat een arts deze testen moet aflezen en registreren via een bepaald online platform.
We zullen deze sneltesten voorlopig enkel gebruiken bij de vaste bezoeker van een nieuwe bewoner, aangezien deze bewoner het vaccin nog niet heeft gekregen.
Momenteel blijven alle veiligheidsmaatregelen van kracht alsook de bezoekregeling. Onze personeels-leden worden immers pas voor de tweede maal ingeënt op 12 februari. De Overheid heeft ons ook laten weten dat er nog geen versoepelingen kunnen worden ingevoerd.
Vanaf 1 maart zullen we de situatie terug bekijken en hopen we nieuwe richtlijnen, van het Agentschap, ontvangen te hebben.
 
Hieronder vindt u de nieuwe Doodle-link.
U kan deze gebruiken om uw afspraken vast te leggen van dinsdag 02.02.2021 t.e.m. zaterdag 13.02.2021. Indien u hiermee problemen ondervindt, kan u steeds contact opnemen met het onthaal.
Indien mogelijk kan u ook wisselen van vaste bezoeker.
Graag een seintje, indien u dit wenst te doen. Sommigen hebben dit reeds doorgegeven, waarvoor dank.
 
Mogen we jullie er nogmaals op attent maken dat er ook nog steeds brasserie bezoeken achter een scherm mogelijk zijn voor bv kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen,…. die niet als vaste bezoeker zijn opgegeven.
 
Heeft u verdere vragen? Contacteer ons gerust via volgende contactgegevens:
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij:
Bea Valckenaers, diensthoofd: Hof ter Velde beavalckenaers@olvlourdes.be
Anemone Leunis, diensthoofd: Hof ter Brugge anemoneleunis@olvlourdes.be
Tamara Opsteyn, diensthoofd: Hof ter Linden tamaraopsteyn@olvlourdes.be
Sonia Loyens, diensthoofd: Hof ter Kamme sonialoyens@olvlourdes.be
Eddy Peeters, verpleegkundig zorgadviseur: eddypeeters@olvlourdes.be
Suzanne Vergauwen, directeur bewonerszorg: suzannevergauwen@olvlourdes.be
Martine Engelen, algemeen directeur: martineengelen@olvlourdes.be
Dr. Lore Wittevrongel, coördinerend raadgevend arts: lore.wittevrongel@gmail.com
 
Telefoonnummer 02 759 70 50
 
Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus wonesdag 6 januari 2021

06/01/2021

Geachte bewoners, familieleden en bezoekers,

Vooreerst onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Hierbij laten wij  U weten dat de bewoners zijn ingeënt tegen het Covid 19 virus.
Alles is vlekkeloos verlopen.
Het zorgpersoneel heeft de opdracht om grondig te observeren en mogelijke bijwerkingen onmiddellijk te melden.
Zoals in een vorig schrijven vermeld , wordt de tweede inenting geplaatst over 3 weken. Het duurt dan nog 7 dagen vooraleer de bewoners zijn beschermd.
We dienen u zeker te vragen alle veiligheidsmaatregelen nog steeds te blijven volgen.
We sluiten deze dag af met vooral dankbaarheid .

 

Met vriendelijke groeten,
De directie

Update coronavirus donderdag 24 december 2021

24/12/2020
Beste bewoners, familieleden, beste bezoekers
Naar aanleiding van een aantal vragen met betrekking tot het bezoek op Kerstdag geven wij U hierbij de bezoekregeling nog eens opnieuw mee.
????Er is op Kerstdag een extra bezoekdag georganiseerd, geen extra bezoeker. We hebben vrijwilligers gevonden die U op deze dag graag zullen ontvangen. Het is aldus de vaste bezoeker van de maand december die wordt verwacht.
????Op tweede Kerstdag, 26 december 2020, is er een wissel van vaste bezoeker mogelijk. Deze persoon blijft dan de vaste bezoeker tot en met 15 januari 2021.
????De teststrategie die we in ons huis toepassen, houdt in dat er om de twee weken een coronatest van het personeel, de vrijwilligers alsook van de eerwaarde Zusters wordt afgenomen. We vernamen deze ochtend dat alle testen van gisteren negatief waren. Het is voor al onze medewerkers dan ook aangenaam om met zulk goed nieuws te genieten van de kerstdagen in gezinsverband.
????Wat de vaccinatie betreft, hebben we gisterenavond het draaiboek ontvangen van de overheid. We dienen nu concreet onze bestelling te plaatsen in de komende dagen. Onze diensthoofden nemen vandaag of maandag ten laatste contact op met de bewoners of de familie, met de vraag of een vaccinatie gewenst is. De huisartsen worden ook bevraagd om er zeker van te zijn dat er bij de vaccinatie geen risico wordt genomen. Een concrete datum voor de toediening van de vaccinaties is er nog niet. Dr. Lore Wittevrongel, onze coördinerend arts zal de inenting uitvoeren. In de documenten van de overheid staat wel duidelijk vermeld dat er gedurende 2 weken geen besmettingen in het Woonzorgcentrum mogen zijn vooraleer de vaccinaties kunnen worden toegediend. Laat ons dan ook hopen dat we het huis tot dan nog coronavrij kunnen houden. Wij rekenen ook op U en vragen U om de veiligheidsmaatregelen strikt toe te passen.
??We herhalen de aandachtspunten tijdens uw bezoek:
• Voelt u zich ziek: stel uw bezoek uit
• Handen ontsmetten bij het betreden van de afdeling alsook bij het binnen- en buitengaan van de kamer. Er zijn handontsmetting dispensers ter hoogte van iedere bewonerskamer voorzien.
• We verwachten dat u alles ontsmet wat u heeft aangeraakt. Aan het onthaal krijgt u hiervoor materiaal mee.
• Draag steeds een chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, zeker ook in de kamer.
• Geen drank of versnaperingen tijdens het bezoek.
• Deur van de kamer open laten, raam op kiepstand voor de verluchting.
• Bij een transfer van een bewoner naar een consultatie door de vaste bezoeker: draag steeds uw chirurgisch mondmasker en ontsmet meermaals uw handen.
Wij danken u oprecht voor uw vertrouwen en voor uw begrip.??
Wij wensen u fijne kerstdagen toe en een nieuw jaar waar hoop, licht en zorg voor elkaar centraal staan.???
Met vriendelijke groet,
De directie
ondersteund door