Nieuws

Update coronavirus maandag 10 januari 2022

10/01/2022
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
 
U hebt ongetwijfeld via de media vernomen dat de toestand inzake het aantal Omikron-besmettingen in erg stijgende lijn is. En men verwacht dat dit zeker nog enkele weken het geval zal zijn.
 
De directie en de diensthoofden maken zich hier zorgen over en willen u daarom nog even de maatregelen op een rijtje zetten:
• Als u ziek bent, stel uw bezoek even uit;
• Als u een hoog-risico contact hebt gehad, meldt het aan het diensthoofd, kom niet op bezoek en doe een sneltest;
• We raden ten stelligste aan om een zelftest te doen vooraleer u op bezoek komt;
• Ook een FFP2-masker wordt ten stelligste aanbevolen; ook het personeel zal dit vanaf nu dragen;
• Handhygiëne: ontsmet uw handen bij het binnenkomen in het woonzorgcentrum en de kamer. Ook bij het verlaten van de kamer ontsmet u uw handen.
• Kom met max. 2 personen tegelijk op kamerbezoek. Zorg ervoor dat de ruimte goed verlucht wordt tijdens het bezoek, d.w.z. laat de deur open en zet het raam op een kier;
• Bezoekjes buitenshuis raden we voorlopig af;
• Brasserie: deze blijft voorlopig open. Vanaf dat er een besmetting is van 1 of meerdere bewoners wordt de brasserie tijdelijk gesloten.
 
Heeft u nog specifieke vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We hopen dat ons woonzorgcentrum gespaard zal blijven van een Omikron-uitbraak.
Aangezien we de Overheidsinstructies strikt moeten opvolgen, betekent dit, bij een besmetting van 1 of meerdere bewoners, nog steeds een kamerisolatie van 7 dagen. Ook zijn er dan heel wat extra procedures die ons personeel moet volgen, wat een grote werkbelasting met zich meebrengt.
We danken u om samen zorg te dragen voor de veiligheid van onze bewoners en al onze medewerkers.
 
Groeten, De directie

Update coronavirus maandag 8 november 2021

08/11/2021
Geachte bewoners, familieleden en bezoekers,
??Hof ter Brugge - afdeling in quarantaine??
De resultaten van de Covid-testen, vorige donderdag op Hof ter Brugge bij de bewoners, zijn opnieuw allemaal negatief. Dit is heel goed nieuws.
Helaas heeft 1 medewerker van het team Hof ter Brugge positief getest. Deze medewerker is uiteraard onmiddellijk in quarantaine gegaan.
Gelet op deze situatie dienen we aldus nog steeds bijzonder alert te zijn en kan er nog niet volledig overgegaan worden naar een normale werking op Hof ter Brugge.
De volgende richtlijnen zijn vanaf heden van kracht:
• Wij verwachten dat u de handen ontsmet bij het binnenkomen van het Woonzorgcentrum, bij het betreden van de afdeling alsook bij het binnen- en buitengaan van de kamer (dit geldt voor alle afdelingen);
• Het bezoek is niet meer beperkt tot 2 personen;
• Externe bezoeken worden afgeraden;
• De bewoners en de bezoekers kunnen een wandeling maken in het park;
• De bewoners kunnen hun kamer verlaten met mondmasker en kunnen contacten hebben met andere bewoners van Hof ter Brugge, weliswaar op afstand;
• Maaltijden blijven nog steeds opgediend in de kamer;
• Het bezoek draagt tijdens het volledige bezoek een chirurgisch mondmasker (dit geldt voor alle afdelingen);
• Verluchten van de kamer, raam op kiep en deur open (dit geldt voor alle afdelingen);
• Kappers- en brasseriebezoeken kunnen nog even niet plaatsvinden
Volgende week dinsdag 9 november 2021 is er een nieuwe testing gepland. Hopelijk kunnen wij u op woensdag 10 november goed nieuws brengen en kan de quarantaine worden opgeheven.
Afgelopen vrijdag werden wij gecontacteerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid om ons te ondersteunen in ons beleid inzake besmettingen van het coronavirus en de bijhorende testing.
Het Agentschap heeft bevestigd dat al onze maatregelen volledig voldoen aan hun verwachtingen en hebben ons gecomplimenteerd voor de aanhoudende inzet van onze medewerkers.
Covid Safe Ticket
Sinds kort hebben de Woonzorgcentra de mogelijkheid om de bezoekers te controleren op het Covid Safe Ticket (vaccinatiecertificaat, recent testcertificaat, herstelcertificaat). Praktisch is het voor ons niet haalbaar om iedereen te controleren (en deels, via steekproeven, is niet toegestaan volgens de richtlijnen). Maar we rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van elke bezoeker.
Graag willen we ook van iedere bewoner het Covid Safe Ticket inventariseren. Dit zal het ons gemakkelijker maken om in de toekomst bijvoorbeeld deel te nemen aan externe activiteiten (vb. seniorenfeest, …)
Daarom zouden we aan de bewoner, via de familie, willen vragen om dit te downloaden via mijnburgerprofiel.be of een papieren versie aan te vragen op het nummer: 078 78 78 50.
U mag dit certificaat nadien aan het onthaal bezorgen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus dinsdag 21 september 2021

21/09/2021

Met dit schrijven willen wij u graag informeren over het verder gebruik van het chirurgisch mondmasker en een mogelijke extra vaccinatiedosis.

Het Overlegcomité van afgelopen vrijdag heeft de epidemiologische toestand besproken.

Het dragen van een CHIRURGISCH mondmasker binnen in het gebouw tijdens het bezoek aan een van onze bewoners blijft verplicht.  Wij blijven ook aandringen om steeds uw handen te ontsmetten ter hoogte van de ingang van het Woonzorgcentrum alsook vooraleer u een afdeling betreedt en wanneer u de kamer van de bewoner binnengaat en verlaat.

De vaccinatiecampagne in België is ondertussen vergevorderd.
De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder beschermd kunnen zijn na een basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen.  In België is er beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis, om hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren.
Een aantal bewoners ontvingen reeds een uitnodiging voor deze ‘extra’ vaccinatiedosis.

Voor deze extra vaccinatie zullen wij beroep doen op onze coördinerende raadgevende arts (CRA) Dr. L. Wittevrongel.  U als familie hoeft hiervoor niets te ondernemen.  Wij bundelen alle 3de prik-uitnodigingen van onze bewoners.
Onze CRA zal contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor verdere afspraken ivm het afhalen van individuele spuiten.

Weldra zal de Interministeriële Conferentie een beslissing nemen of een derde prik voor alle bewoners van woonzorgcentra en de burgers ouder dan 85 jaar nodig is.

Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de praktische elementen, maar zodra de beslissing genomen is, zullen we jullie zo snel als mogelijk bijkomende informatie bezorgen.

Vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus maandag 28 juni 2021

28/06/2021

Beste bewoners, familieleden en bezoekers

De coronacijfers dalen fors. De druk op de ziekenhuizen vermindert. Het ziet er naar uit dat we een vrij normale zomer mogen beleven.
We ontvingen ook nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
We zetten alle afspraken rond de bezoekersregeling, gebaseerd op deze richtlijnen, nog eens op een rijtje:

 • Bezoek kan enkel als u geen ziektesymptomen hebt.
 • U dient zich aan de richtlijnen inzake handhygiëne te houden (handen wassen en op een correcte manier uw handen ontsmetten).
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht gedurende de hele tijd van uw bezoek.
 • Nauwe contacten: elke bewoner kan 8 nauwe contacten (knuffelcontacten) ontvangen die gezinnen/huishoudens mogen ontvangen volgens de interfederale bepalingen waarbij fysiek contact mogelijk is.  Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen.
 • Sociale contacten: Daarnaast kan de bewoner bezoek ontvangen van sociale contacten (met respect voor de afstandsregels, de hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker).  Het aantal sociale contacten dat de bewoner kan ontvangen, is onbeperkt in aantal en die contacten kunnen onbeperkt wisselen.
 • Er kunnen nooit meer dan twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn op de kamer, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen. Deze beperking heeft te maken met de beperkte kameroppervlakte. Een goede ventilatie is heel belangrijk.
 • Vanaf donderdag 1 juli 2021 hoeft u zich niet meer te registreren aan de ingang van het woonzorgcentrum. Contactonderzoek blijft wel belangrijk; we vragen u zo snel mogelijk door te geven indien u een hoog-risico contact heeft gehad of positief bent getest.
 • Reizen: bezoekers die terugkeren uit vakantie vanuit een rode zone volgen de Federale regels inzake testing en quarantaine. Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.  Als u na uw buitenlands verblijf in quarantaine moet, spreekt het voor zich dat u gedurende die periode niet op bezoek komt.
 • Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden, volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Zie https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen. Tijdens de mogelijke quarantaineperiode kan u niet op bezoek komen.
 • Aansluitend op een eventuele quarantaineperiode volgt een periode van vier dagen “voorzichtigheid”, d.w.z. steeds een mondneusmasker dragen, afstandsregels respecteren en extra aandacht voor de basishygiënemaatregelen.
 • De brasserie is 7 dagen op 7 open. Van 14u tot 17u en dit dienstoverschrijdend. Externe bezoekers zijn vanaf 1 juli 2021 ook terug welkom.
  Een maximum van 8 personen aan 1 tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. De bestelling wordt aan tafel opgenomen en gebracht door onze vrijwillige medewerkers. Afrekenen gebeurt eveneens aan de tafel. Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels dragen de bewoners en de bezoekers een chirurgisch mondneusmasker. Het brasseriebezoek wordt beperkt tot 1 uur. Op deze wijze kunnen we meer bezoekers ontvangen. De plaatsen binnen en buiten zijn immers beperkt omwille van de afstandsregels.
 • Quarantaineregels: na een terugkeer van een thuisbezoek bij het knuffelcontact van meer dan 1 dag of na een ziekenhuisopname wordt de bewoner getest. Een kamerisolatie hoeft niet meer, behalve bij een niet-gevaccineerde bewoner tot het testresultaat er is. Bij negatief resultaat van de niet-gevaccineerde bewoner wordt hier ook de kamerisolatie opgeheven.

Een algemene voorzichtigheid door verdere aandacht te besteden aan de algemene preventie- en hygiënemaatregelen, blijft evenwel geboden.

Indien u vragen hebt , kan u steeds terecht bij onderstaande personen:

Bea Valckenaers: diensthoofd Hof ter Velde -  beavalckenaers@olvlourdes.be 
Anemone Leunis: diensthoofd Hof ter Brugge - anemoneleunis@olvlourdes.be
Tamara Opsteyn: diensthoofd Hof ter Linden - tamaraopsteyn@olvlourdes.be
Sonia Loyens: diensthoofd Hof ter Kamme - sonialoyens@olvlourdes.be
Eddy Peeters: verpleegkundig zorgadviseur - eddypeeters@olvlourdes.be
Suzanne Vergauwen: directeur bewonerszorg  - suzannevergauwen@olvlourdes.be
Martine Engelen: algemeen directeur - martineengelen@olvlourdes.be
Dr. Lore Wittevrongel: coördinerend raadgevend arts - lore.wittevrongel@gmail.com

Telefoonnummer: 02 759 70 50

Aan iedereen een fijn verlof toegewenst!

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus dinsdag 4 mei 2021

04/05/2021
Beste bewoners, familieleden en bezoekers,
 
U hebt het alvast in de media vernomen dat er nieuwe versoepelingen kunnen voorzien worden vanaf zaterdag 8 mei 2021 in de woonzorgcentra.
De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving is nog niet voldoende gunstig, maar lijkt zich toch stilaan te stabiliseren.
We zijn verheugd u volgende werkwijze voor te stellen waarop er meer bezoek en ontmoetingen mogelijk zijn:
1. Bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum registreert u zich aan het onthaal. U draagt een chirurgisch mondneusmasker en ontsmet uw handen.
2. KNUFFELCONTACTEN. Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben. Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen. U dient een wissel door te geven door een mail te sturen naar bezoek@olvlourdes.be. De hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker blijven behouden. Fysiek contact is mogelijk, bijvoorbeeld, het geven van een arm tijdens het wandelen. Het is bij deze personen dat de bewoner ook op thuisbezoek kan gaan. Tijdens deze bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van dit knuffelcontact ( dus, niet alle kinderen, kleinkinderen uitnodigen die elders wonen).
3. SOCIALE CONTACTEN. De bewoner kan nog meer bezoek ontvangen, met respect voor de afstandsregels en de hygiëne maatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker. Het bezoek is onbeperkt in aantal en die contacten kunnen onbeperkt wisselen. Het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd in de kamer is maximum 2, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.
4. De brasserie opent terug op zaterdag 8 mei voor de bezoekers. 7 dagen op 7. Van 14u tot 17u en dit dienstoverschrijdend.
De bestelling wordt aan tafel opgenomen en gebracht door onze vrijwillige medewerkers. Afrekenen gebeurt eveneens aan de tafel. Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels dragen de bewoners en de bezoekers een chirurgisch mondneusmasker. Het brasseriebezoek wordt beperkt tot 1 uur. Op deze wijze kunnen we meer bezoekers ontvangen. De plaatsen binnen en buiten zijn immers beperkt omwille van de afstandsregels.
5. In openlucht/tuin/park kan de bewoner 9 bezoekers ontvangen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie wat voor elke burger geldt.
6. Quarantaineregels: na een terugkeer van een thuisbezoek bij het knuffelcontact van meer dan 1 dag of na een ziekenhuisopname wordt de bewoner getest. Een kamerisolatie hoeft niet meer, behalve bij een niet gevaccineerde bewoner tot het testresultaat er is. Bij negatief resultaat van de niet gevaccineerde bewoner wordt hier ook de kamerisolatie opgeheven.
Een algemene voorzichtigheid door verdere aandacht te besteden aan de algemene preventie- en hygiënemaatregelen, blijft evenwel geboden.
 
Vriendelijke groet,
De directie
ondersteund door