Nieuws

Update coronavirus Vrijdag 16 oktober 2020

16/10/2020

Beste familieleden en bezoekers,
De federale en de deelstaatregeringen zijn vandaag bij elkaar om nog strengere maatregelen te nemen om de opmars van het coronavirus in te dijken. 
Gelet op het feit dat wij onze kwetsbare ouderen en personeel willen beschermen, nemen wij, na overleg met de Burgemeester van de gemeente Kortenberg en de Eerstelijnszorg van de regio, de volgende maatregelen.
We sommen ze voor u op:
????1 vaste bezoeker per bewoner (gelieve aldus onderling af te spreken). Vanaf maandag 19 oktober 2020 t.e.m. zaterdag 7 november 2020. 
????Gelieve de naam van de vaste bezoeker zo snel als mogelijk door te mailen naar bezoek@olvlourdes.be.
????Het bezoek kan verder op de kamer plaatsvinden van maandag t.e.m. zaterdag tussen 13u30 en 16u30. Het bezoek kan 1 uur duren.
????Nieuw: u dient zich telkens in te schrijven via de link op Doodle die u vandaag nog zal ontvangen. Als u hiermee problemen ondervindt, kan u steeds telefonisch terecht bij het onthaal (tijdens de kantooruren).
????Wanneer u ons domein betreedt, is het chirurgisch mondmasker verplicht, uiteraard ook tijdens het volledige bezoek op de kamer. Er worden geen drankjes of andere zaken genuttigd tijdens het bezoek. Indien er op de kamer door de bezoeker geen mondmasker wordt gedragen, zijn we genoodzaakt om de bewoner een week op de kamer te laten verblijven.
????Ook de bewoner draagt een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek.
????De kamerdeur blijft tijdens het bezoek openstaan om de nodige verluchting te garanderen.
????Gelieve geen gesprekken aan te gaan met bewoners die u tegenkomt in de gang. Graag rechtstreeks naar de kamer stappen aub.
????In de kamers zijn recentelijk dispensers voor alcogel geplaatst. Gelieve hiervan gebruik te maken bij het betreden en het verlaten van de kamer.
????Een wandeling in de tuin blijft mogelijk.
????Extern bezoek: Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. Indien de bewoner toch een extern bezoek brengt, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.
????Raambezoeken kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be.
????Wat betreft de medische consultatie en de begeleiding van de familie: Deze begeleider dient dezelfde te zijn als de vaste bezoeker.
o Medische consultatie waarbij de bewoner in een rolstoel wordt getransfereerd: Deze blijven professioneel.
o Medische consultatie waarbij de bewoner zelfstandig kan stappen: 
Deze transfer kan uitgevoerd worden door de vaste bezoeker. De transfer dient wel vooraf goed besproken te worden met het diensthoofd. De bewoner en de begeleider dragen een mondmasker. De bewoner zit schuin achter de chauffeur. De transfer gaat van het Woonzorgcentrum naar de consultatie en terug, zonder tussenstops.
??Op woensdag 11 november is er geen bezoekdag.

Wij melden u nog dat vandaag al onze personeelsleden preventief getest werden op Covid-19. Naargelang de resultaten hiervan zullen mogelijks bijkomende maatregelen nodig zijn. 
Wij informeren u hierover begin volgende week.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren. ??????
Wij danken u oprecht voor uw begrip in deze zeer moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus donderdag 8 oktober 2020

08/10/2020

Beste familieleden en bezoekers,
De federale en de deelstaatregeringen hebben dinsdag strenge maatregelen genomen om de opmars van het coronavirus in te dijken. Ook in onze regio zijn de coronacijfers snel stijgend, wordt de leeftijd van de besmette personen ouder en zijn er meer hospitalisaties.
We vernamen gisterenavond dat er een wijziging van de richtlijnen op komst is voor de Woonzorgcentra. We komen hier volgende week zeker op terug.
Hierbij willen we u vragen om de huidige maatregelen strikt toe te passen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om het virus buiten te houden.
We sommen ze nog even voor u op:
• Het bezoek kan verder op de kamer plaatsvinden van maandag t.e.m. zaterdag tussen 13u30 en 16u30. Indien het u uitzonderlijk niet past, kan u hiervoor contact opnemen met het diensthoofd.
• Het maximum aantal bezoekers per dag is 2. Gelieve onderling af te spreken, waarvoor dank.
• Wanneer u ons domein betreedt, is het chirurgisch mondmasker verplicht, uiteraard ook tijdens het volledige bezoek op de kamer. Er worden geen drankjes of andere zaken genuttigd tijdens het bezoek. Indien er op de kamer door de bezoeker geen mondmasker wordt gedragen, zijn we genoodzaakt om de bewoner een week op de kamer te laten verblijven.
• De kamerdeur blijft tijdens het bezoek openstaan om de nodige verluchting te hebben.
• In de kamers zijn recentelijk dispensers voor alcogel geplaatst. Gelieve hiervan gebruik te maken bij het betreden en het verlaten van de kamer.
• Extern bezoek: Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. Indien u toch beslist om een extern bezoek te brengen, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.
• Raambezoeken kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres bezoek@olvlourdes.be.

• Wat betreft de medische consultatie en de begeleiding van de familie:
o Medische consultatie waarbij de bewoner in een rolstoel wordt getransfereerd: Deze blijven professioneel. Iemand van de bubbel van 5 kan wel de bewoner begeleiden tijdens het vervoer.
o Medische consultatie waarbij de bewoner zelfstandig kan stappen: 
Deze transfer kan uitgevoerd worden door de familie. De transfer dient wel vooraf goed besproken te worden met het diensthoofd. De bewoner en de begeleider dragen een mondmasker. De bewoner zit schuin achter de chauffeur. De transfer gaat van het Woonzorgcentrum naar de consultatie en terug, zonder tussenstops.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

Vriendelijke groet, 
De directie

Wereld Dementiedag 21 september 2020

21/09/2020

Vandaag is het 'wereld Dementiedag'. We willen hier in huis deze dag zeker niet zomaar voorbij laten gaan.
We werken elke dag rond het thema dementie. We denken samen na hoe we de bewoners persoons- en belevingsgericht kunnen blijven benaderen. Hoe we de zorg kunnen afstemmen op de belevingswereld van onze bewoners, hoe we de bewoners troost en houvast kan bieden, ...
Zeker in deze tijden is dat nog belangrijker dan ooit!

Vandaag is dus de uitgelezen dag om dementie nog eens in de picture te zetten.
Want iedereen is het waard om 'gezien' te worden. Zelfs als de persoon in kwestie het volledige plaatje zelf niet meer 'ziet'.
#werelddementiedag #niemandmagvergetenworden #iedereenishetwaard #jebentnooitalleen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, de tekst 'a alzheimer nederland Als ik loop te dwalen, wijs jij me dan de weg? Als ik niet op woorden kom, vul ¬°ij dan aan wat ik zeg? Glimlach je naar me? Raak je me voorzichtig aan? Neem je me mee op pad? Herinner je me aan mijn bestaan? Als ik niet meer mezelf ben, behandel je me dan nog als mens? Wil je langs blijven komen? Eigenlijk is dat mijn grootste wens. Meergedihten:dementie.nl/gedichten'

Update coronavirus maandag 14 september 2020

14/09/2020

Beste familieleden,

In aansluiting op ons schrijven van 4 september 2020 wensen wij u graag verder te informeren over onderstaande onderwerpen.

 

  1. Medische consultaties

Eén van de personen uit de persoonlijke bubbel van 5 kan de bewoner begeleiden om mee te gaan naar een medisch consult mits de 2 volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 

  • Het vervoer gebeurt met een professionele vervoersorganisatie
  • De begeleider draagt een chirurgisch mondmasker

 

 

  1. Het verlaten van het Woonzorgcentrum voor privédoeleinden

Helaas worden externe bezoeken ten stelligste afgeraden. U heeft waarschijnlijk vernomen dat de stijgende gemiddelden in ons land weer naar een alarmerend cijfer gaan. Dit impliceert dat een extern bezoek niet verstandig is. De drempelwaarde in de gemeente Kortenberg is gelukkig niet overschreden, maar we dienen hieraan toe te voegen dat heel veel bezoekers van ons Woonzorgcentrum niet in de gemeente Kortenberg wonen.

Indien u toch beslist om een extern bezoek te brengen, wordt er gevraagd dat de bewoner 14 dagen op de kamer blijft en wordt er 1 vaste bezoeker toegelaten tijdens die periode en dit voor maximum 3x p/week.

 

  1. Herinnering

 

  • Tijdens het bezoek hebt u de mogelijkheid om een wandeling te maken op ons domein.
  • Als u niet tot de bubbel van 5 behoort, kan u steeds een raambezoek aanvragen.
  • Kinderen jonger dan 12 zijn ook welkom indien zij tot de bubbel behoren. We vragen ook wel dat zij een mondmasker aandoen.

 

 

Voorlopig proberen we de huidige bezoekregeling, de kamerbezoeken 6x p/week binnen de bubbel van 5, zo lang als mogelijk te  behouden.

 

Nogmaals danken wij u oprecht om samen met ons zorg te dragen voor de veiligheid van onze bewoners, medebewoners en al onze medewerkers.

 

 

Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

 

 

 

Bea Valckenaers              diensthoofd Hof ter Velde                          beavalckenaers@olvlourdes.be

Alexandra Familia            diensthoofd Hof ter Brugge                        alexandrafamilia@olvlourdes.be 

Tamara Opsteyn              diensthoofd Hof ter Linden                         tamaraopsteyn@olvlourdes.be

Sonia Loyens                     diensthoofd Hof ter Kamme                       sonialoyens@olvlourdes.be

Eddy Peeters                    verpleegkundig zorgadviseur                     eddypeeters@olvlourdes.be

Suzanne Vergauwen      directeur bewonerszorg                              suzannevergauwen@olvlourdes.be

Martine Engelen              algemeen directeur                                       martineengelen@olvlourdes.be

Dr. Lore Wittevrongel    coördinerend raadgevend arts                  lore.wittevrongel@gmail.com
 

Telefoonnummer            02 759 70 50

 

Met vriendelijke groet,

Update Coronavirus vrijdag 4 september 2020

04/09/2020

Goed nieuws ??

Beste familieleden en bezoekers,
Wij zijn verheugd u te melden dat wij, op basis van de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 3/9/2020, wijzigingen doorvoeren in onze bezoekregeling. Bewoners, familie, personeel en de samenleving wensen een bezoekregeling die veilig verloopt én warm-menselijk is.
Dat realiseren vraagt onvermijdelijk afwegingen: organisatorisch, structureel maar zeker ook het afwegen van de individuele noden van onze bewoners. Onze bewoners leven op de afdeling samen in een grote gemeenschap (bubbel) waar we altijd rekening mee moeten houden.
Daarnaast blijven de basisregels voor hygiëne en bescherming die we allemaal kennen cruciaal: afstand houden, handhygiëne, dragen van een mondneusmasker. Dit is ook in de maatschappij de dagelijkse realiteit.
In de loop van volgende week zal u nog verdere informatie ontvangen omtrent de bezoekregeling in de komende periode vermits er nog een aantal organisatorische punten moeten worden uitgeklaard.
Dat belet ons niet om vanaf maandag 7 september reeds wijzigingen door te voeren.
We zetten de afspraken op een rijtje:
???? Bezoek kan dagelijks op de kamer, uitgezonderd op zondag, tussen 13.30u en 16.30u. Reserveren is dus niet meer nodig.
???? Er wordt nog steeds gevraagd om u te registreren bij het betreden van het woonzorgcentrum, de handen te ontsmetten en een chirurgisch mondneusmasker te dragen. U tekent ook nog steeds een verklaring op eer dat u zich houdt aan de afspraken.
???? Voorlopig vragen wij u om het bezoek te beperken tot 2 bezoekers per dag
???? Tijdens het bezoek wordt de kamer verlucht: raam en deur zijn geopend, dit is ook een advies van de Veiligheidsraad.
???? De bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek.
???? U kan de was en andere persoonlijke spullen terug zelf in de kamer wegleggen.
???? Tijdens het bezoek kan u een wandeling maken in de tuin. U respecteert hierbij ook de veiligheidsmaatregelen. Buiten de afdeling dient de bewoner ook een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit kan gevraagd worden in het verpleeglokaal op de afdeling.

?? Wij benadrukken ten zeerste om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, i.v.m. het beperken van de contacten, ook hier in huis te respecteren (bubbel van 5 voor de bewoner). Mogen wij u vragen om dit ook in uw familiekring te bespreken.
Tot slot wensen wij nog te herhalen dat, indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen tijdens deze bezoekuren, u contact kan opnemen met de afdeling.

Met vriendelijke groet,
De directie

Update coronavirus donderdag 3 september 2020

03/09/2020
Beste familieleden en bezoekers,
Dagelijks houden wij de cijfers van de nieuwe besmettingen in de regio nauwlettend mee in het oog.
Op dit moment bevindt de gemeente Kortenberg zich nog steeds in een alarmfase waardoor de verhoogde waakzaamheid zeker aan de orde blijft.
De licht dalende cijfers laten ons wel toe om onze bezoekregeling wat uit te breiden. Uiteraard kunnen we de weerslag van de heropening van de scholen vandaag nog niet inschatten en weten we niet hoe het aantal besmettingen in de regio zal evolueren bv. door personen die terugkeren van vakantie uit een oranje of rode zone.
Vanaf maandag 7 september geldt volgende bezoekregeling:
Tijdens de bezoekdag in de brasserie kan u vanaf maandag ook een wandeling maken in de tuin. Daarnaast is er vanaf maandag de mogelijkheid om één extra bezoek te plannen buiten de vaste bezoekdag voor een wandeling in de tuin gedurende max. 1 uur.
In totaal kunnen er dus 2 bezoekmomenten per week vastgelegd worden: 1 op de vaste bezoekdag in de brasserie en daarnaast 1 voor een wandel-bezoek.
De bezoekuren voor het wandel-bezoek zijn tijdens weekdagen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u en 15.30u.
Zowel voor de wandel-bezoeken als voor de vaste bezoekdag zal u kunnen inschrijven via aparte linken:
Hof ter Velde
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/urkci8qq2dw8e259
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/hf4ismavpcy6b5vd
Hof ter Brugge
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/2d7cdh6ud39ytebk
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/zwfadq624a4c5t4m
Hof ter Linden
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/b66f9sg3aeg9scpz
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/2a4hvxu4wmpg97gh
Hof ter Kamme
Wandeling tuin : https://doodle.com/poll/vi8z7t97h5qxxdh5
Terras / Brasserie bezoek : https://doodle.com/poll/zwfadq624a4c5t4m
 
Gelieve hierbij ook onderstaande maatregelen nauwgezet op te volgen:
- Respect voor een correcte handhygiëne
- Bezoekers of leden van de bubbel van de bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij ze een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog risicocontact zijn.
- Elke bezoeker draagt vanaf het betreden van het domein een chirurgisch mondneusmasker
- De afstand van 1.5 meter wordt gerespecteerd, ook tijdens de wandeling.
- U verlaat het domein niet tijdens een wandeling.
 
 
De afspraken voor een wandel-bezoek:
- Voor de wandeling in de tuin vragen wij 1 bezoeker, die behoort tot de vaste bubbel van 5 zoals momenteel nog door de Nationale Veiligheidsraad is vastgelegd.
- U meldt zich aan aan de hoofdingang van het woonzorgcentrum waarbij u wordt geregistreerd.
- De bezoeker en bewoner wandelen enkel met twee. De bezoeker en bewoner slaan geen babbeltje met andere bewoners of bezoekers.
- Bij het terug binnenkomen van het woonzorgcentrum ontsmetten zowel de bewoner als de bezoeker de handen.
De afspraken voor vaste bezoekdag in de brasserie met mogelijkheid tot wandeling in de tuin:
De vaste bezoekdagen voor de afdelingen blijven behouden.
maandag: Hof ter Velde
dinsdag: Hof ter Kamme
woensdag: Hof ter Linden
donderdag: Hof ter Brugge.
U meldt zich hiervoor aan aan de achterzijde van de brasserie.
Indien u een wandeling maakt in de tuin, kan er 1 bezoeker mee voor de wandeling. De andere bezoeker blijft in de brasserie wachten aan de tafel.
Familieleden die echt niet in de mogelijkheid zijn om zich tijdens deze bezoekuren vrij te kunnen maken, vragen wij om contact op te nemen zodat er individueel kan bekeken worden welke alternatieven er mogelijk zijn.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 
Met vriendelijke groet,
De directie
 

 

ondersteund door